Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Chi tiết văn bản
Quay lại
Số ký hiệu 222/BC-SDL
Ngày ban hành 14/11/2023
Ngày có hiệu lực 14/11/2023
Trích yếu BÁO CÁO Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023
Lĩnh vực văn bản Hoạt động Thanh, kiểm tra
Cơ quan ban hành Sở Du lịch
Loại văn bản Công văn
Tập tin đính kèm