Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Chi tiết văn bản
Quay lại
Số ký hiệu 6064/UBND-VP
Ngày ban hành 10/05/2024
Ngày có hiệu lực 10/05/2024
Trích yếu Thực hiện văn bản số 204/TB-VPCP ngày 08/05/2024 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận Phiên họp chuyên đề Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về đánh giá tình hình triển khai thực hiện VNeID và giải pháp chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Lĩnh vực văn bản Quản lý nhà nước
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản Công văn
Tập tin đính kèm