Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Đường dây nóng

Để kịp thời tiếp nhận thông tin của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, du khách trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nhất là trong các dịp lễ tết, Sở Du lịch thông báo các số điện thoại đường dây nóng về du lịch như sau:

1. Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: 0947.369.621

2. Thành phố Vũng Tàu: 088.880.3247

3. Thành phố Bà Rịa: 0793.333.689

4. Thị xã Phú Mỹ: 0949.588.188/ 02543.921.919

5. Huyện Đất Đỏ: 02543.677.332/ 02543.679.833

6. Huyện Long Điền: 02543.661.238

7. Huyện Xuyên Mộc: 0829.737.398/ 02543.707.006 

8. Huyện Côn Đảo: 037.423.3176/ 02543.830.115

9. Huyện Châu Đức: 091.7128.307

Sở Du lịch đề nghị Hiệp hội Du lịch tỉnh triển khai đến các hội viên và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh cập nhật các thông tin nêu trên để biết, liên lạc khi có tình huống cần hỗ trợ./.