Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Lịch sử hình thành và phát triển

1. Lịch sử hình thành

Tiền thân là Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 Sáng 16-1, UBND tỉnh đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết thành lập Sở Du lịch tỉnh BR-VT. Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đình Khoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành trong tỉnh.

Ngày 4-8-2016, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 52/NQ-HĐND về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh BR-VT. Sở Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT. Tiếp đó, ngày 20-9-2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2576/QĐ-UBND về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh cũng đã công bố Quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Hàng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT (UDEC) giữ chức vụ Giám đốc Sở Du lịch từ ngày 16-1-2017.

2. Các Thành tích đạt được:

+ Năm 2019: 

- Bằng khen của Bộ VHTTDL - Quyết định số 4898/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL

- Bằng khen UBND tỉnh - Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 13 háng 4 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

+ Năm 2020:

- Cờ thi đua của Bộ VHTTDL năm 2020 - Quyết định số 4309/QĐ-BVHTTDL ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL

- Bằng khen của UBND tỉnh năm 2020 - Quyết định số 858/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

+ Năm 2021:

- Cờ thi đua của Bộ VHTTDL năm 2021 - Quyết định số 3566/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL

- Bằng khen của UBND tỉnh năm 2021 - Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

+ Năm 2022 :Bằng khen của UBND tỉnh năm 2022 - Quyết định số 4000/QĐ-UBND, ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh