Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

KHẢO SÁT ĐO LƯỜNG SỰ THỎA MÃN CỦA CÁC TỔ CHỨC/ CÔNG DÂN

Nhằm giúp Sở Du lịch có thể nhìn nhận tổng thể hoạt động của chính mình thông qua việc nhận xét, góp ý của các tổ chức/công dân thụ hưởng những dịch vụ do cơ quan cung cấp, qua đó xác định được những cơ hội để cải tiến hệ thống quản lý chất lượng được tốt hơn. Sở Du lịch đề nghị các tổ chức và công dân trong và ngoài tỉnh vui lòng cho biết ý kiến đối với các dịch vụ hành chính công dưới đây:

KHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN

1. Ông/Bà thực hiện Dịch vụ công Lĩnh vực gì?KHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN

2. Theo hình thức nào?KHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN

3. Nếu theo hình thức trực tuyến, xin cho biết Các thao tác trên Cổng Dịch vụ công tỉnh BRVT có đơn giản, dễ sử dung?


KHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN

4. Việc tìm kiếm các TTHC của Sở Du lịch trên Cổng Dịch vụ công có dễ dàng tra cứu không?


KHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN

5. Việc tiếp cận thông tin về TTHC có dễ dàng không? (Tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Cổng dịch vụ công tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Du lịch, Trao đổi trực tiếp với công chức)


KHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN

6. Số lần phải bổ sung (bổ túc) hồ sơ sau khi đã được tiếp nhận và có Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (kể cả hình thức trực tuyến):KHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN

7. Thành phần hồ sơ và lệ phí phải nộp có đúng theo TTHC đã công khai?


KHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN

8. Về thái độ phục vụ, giao tiếp của công chức tiếp nhận và bộ phận thẩm định, giải quyết hồ sơKHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN

9. Thời gian trả kết quả so với phiếu hẹn (Tính theo ngày văn bản - kết quả giải quyết)KHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN

10. Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính?